Tosyali Industrie du fer et de l'acier Algeria

Tosyalı Cezayir

Tosyalı Cezayir, Cezayir’in ikinci büyük kenti olan Oran şehrine yakın mesafede bulunan Bethioua sanayi kentinde inşaa edilmiş, ülkenin en önemli demir-çelik üreticisidir.

500 milyon dolarlık ilk yatırım etabını başarıyla tamamlayan şirket, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu kalemlerden biri olan inşaat demirini üretmeye başlamıştır. Yıllık 1.2 milyon ton kapasiteli haddehanenin hizmet vermesiyle birlikte şimdilerde Cezayir’in yaklaşık %28’lik inşaat demiri ihtiyacı karşılanır duruma gelinmiş ve bir nebze de olsa ülkenin cari açığının kapanmasına yardımcı olunmuştur. Ülke içinde üretilen inşaat demirinin hammaddesi olan demir kütüğü de ülkede toplanan hurdanın ark ocağı tesislerinde eritilmesi sonucu elde ediliyor. Bu sayede çevre, metal atıklardan temizlenirken, üretim kaynaklarının da yerli olması sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, Tosyalı Cezayir açıldığı günden itibaren binin üzerinde doğrudan istihdam sağlarken, dolaylı olarak da binlerce kişiye iş imkanı veren istihdam alanları yaratılmasına vesile olarak ülke ekonomisinin işleyen temel çarklarından biri haline gelmiştir. İlk etap projesinin tamamlanmasının hemen ardından; Tosyalı, 250 milyon dolar ek yatırımla ikinci etap projesi olan yıllık 500 bin ton kapasiteli kangal üretim tesisini faaliyete geçirmiştir. 2015 yılının ikinci yarısında kangal demiri haddehanesi üretime başlarken, Cezayir’in bu alandaki ihtiyacını karşılayıp dışa bağımlılığını en aza indirmek ve istihdam alanları yaratarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak ilk hedef olarak belirlenmiştir. İnşaat sektörünün olmazsa olmazı olan hasır çelik, tel ve çivi başta olmak üzere onlarca ürünün hammaddesi olarak kullanılan düz kangal demirinin üretimiyle birlikte; Tosyalı, ülkenin bu alanda %60’lik ihtiyacını karşılar duruma gelmiştir.

Yatırımlara büyük bir hızla devam eden Tosyalı Cezayir, 1.6 milyar dolarlık “Mega Proje” olarak adlandırılan üçüncü etap yatırımıyla birlikte toplamda 2.5 milyar doları aşacak olan yatırımlarla ülkenin demir-çelik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilecek duruma gelecek. Yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve Mega Proje’nin parçası olan inşaat demiri haddehanesi ve bu haddehaneye kütük üretecek olan çelikhane ile birlikte, 2017 yılının ikinci yarısında inşaat demiri üretimi yıllık 3.2 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Çoğunlukla demir cevheri ve az miktarda hurda demir atığından üretilecek çelik kütük üretimini sağlayacak olan çelikhanenin kapasitesi yıllık 2.2 milyon ton olacak. Çelikhane, haddehaneye hammadde aktarımını sıvı ve katı olarak iki yönlü aktarma özzelliğine de sahip olacak. Tosyalı, bu süre zarfında, Ekim 2017’de dünyada sayılı olan soğuk ve sıcak ayrıştırma ile çalışabilen DRI sistemini de kurarak, demir cevherinden üretilen peleti çelik kütük üretiminde hammadde olarak kullanabilir duruma gelecek. Demir cevherini işleyerek yarı mamül olan peletin üretilmesi için de kurulacak olan Pelet tesislerinin 2017’nin sonlarına doğru ya da en geç 2018 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeraltı kaynaklarını en verimli şekilde kullanılabilmesi için büyük önem arzeden Pelet ve DRI tesisleri, Cezayir’in ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

 

Cezayir İnşaat Demiri ve Filmaşin Üretim Tesisi

İnşaat Demiri Üretim Tesisi

İnşaat demiri üretimine 2013 yılının ikinci yarısında başlayan Tosyalı Cezayir, ilk olarak 1.2 milyon ton kapasiteye sahip üretim tesisi ile başlamaştır. Ark ocağı destekli inşaat demiri haddanesinde 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm ve 25 mm ebatlar üretilmektedir.

3. etap yatırımın ilk aşamalarından olan inşaat demiri haddehanesinin, 2017 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor. Yapımı tüm hızıyla devam eden üretim tesisinde yıllık yaklaşık 2 milyon ton inşaat demiri üretilmesi hedefleniyor. Haddehane, ülkede ihtiyaç duyulan 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm ve 32 mm ebatları üretebilecek. Saniyede 40 metre üretim hızına sahip olacak haddehane ile birlikte Tosyalı Cezayir, üretimini yaklaşık 2 milyon ton artırarak, 2017 sonunda toplamda 3 milyon tonun üzerinde inşaat demiri üretebilir konuma gelecek.

Filmaşin Demiri Üretim Tesisi

Tosyalı şirketinin 250 milyon dolar ek yatırımla Cezayir’de ikinci etap projesi olarak tamamladığı filmaşin üretim tesisi 2015 yılının ikinci yarısında hizmete girdi. Yıllık 500 bin ton kapasiteli düz kangal demiri üretim tesisinde 5.5 mm ile 25 mm ebatları arasında üretim yapılabiliyor. Ayrıca, müşteri taleplerine bağlı olarak SAE 1006 ile SAE 1080 aralığında üretim kalitesi gerçekleştirilebiliyor. Üretim hızı saniyede 100 metre olan haddehanenin fırın kapasitesi de saatte 120 ton çelik kütüğünü ideal ısı olan 1050-1150 dereceye çıkarabilme özelliğine sahip. Celik hasır, tel, çivi, vida, civata ve halat gibi ürünlerin yapımında hammadde olarak kullanılan düz kangal demirinin ülke ihtiyacının %60’lık oranı Tosyalı Cezayir tarafından karşılanabiliyor.